info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

אוקראינה

אוקראינה

 

 

 

קייב - האנדרטה היהודית בבאבי יאר

קייב - בית הכנסת של הקראים

 קייב - פסלו של שלום עליכם

 קייב - בית כנסת רוזנברג ברובע פודול

קייב - נגן הבנדורה ליד שער הזהב

קייב - קתדרלת מיכאל הקדוש  קייב - פסל החתול פנטושה ליד שער הזהב

קייב - שוק בסרביה

 באבי יאר

 קראים

 שלום עליכם

 קייב

 בנדורה

 קייב

קייב

 קייב

קומסומוליה - בית יהודי לשעבר

פרילוקי - אישה יהודייה בביתה 

פרילוקי - בית הכנסת החרב 

סמבור - חנות לממכר קרפיונים

קייב - ספינת 4 אחים מייסדי העיר - קיי, שציק, חוריב וליביד קייב - שוק האומנים במדרגות אנדרייבסקי קייב - פסל המלחמה הפטריוטית הגדולה 

 אוקראינה - שדות גידול קנולה

 קומסומולסקה

 

פרילוקי

 סמבור

קייב

 קייב

המלחמה הפטריוטית הגדולה

 קנולה

אומן - פרחי רבי נחמן מאומן

 אומן - נשים מתפללות  בעזרת הנשים על קברו של רבי נחמן

מזיבוז - קבר הבעל שם טוב

 אומן - גשר רבי נחמן בגני סופיה

מזיבוז

 

חמלניק - מוכרת השזיפים בשוק  ברודי - תזמורת מכבי האש

 זיטומיר - פסל לנין בכיכר העיר

אומן

  רבי נחמן (מברסלב) מאומן

הבעש'ט

 גני סופיה

 מז'יבוז'

חמלניק

 ברודי

ז'יטומיר

ברדיצב - קברו של רבי יצחק סנגורם של ישראל

 ברדיצב - ליד עמוד החזן בבית הכנסת

ויניצה - אתר רצח היהודים היום בתוך משתלה

 הכפר צרנובצי - קבר האחים

ויניצה - נהר הבוג ויניצה - בית ברחוב היורד אל נהר הבוג

סטרזיבקה ליד ויניצה - מאורת הזאב של היטלר

קאלוש - רחוב יהודי לשעבר

 ר' יצחק מברדיצ'ב

ברדיצ'ב

 ויניצה

 צ'רנובצ'י

 נהר הבוג דרומי

ויניצה

 סטריז'בקה

 קאלוש

לבוב - בית הקפה היהודי עם כיתוב בארבע שפות

לבוב - חורבות בית כנסת גולדע רויזע  

לבוב - בית החולים היהודי רפפורט

 לבוב - אנדרטה לזכר הנספים במחנה ינובסקה לבוב - מבט מצודת לבוב על העיר לבוב - שוק הספרים יד שנייה לבוב - בניין האופרה 

לבוב - קבר המשורר הלאומי איבאן פרנקו בבית העלמין לקיצבקה

 לבוב

 ביכנ'ס גולדנע רויזע

 לבוב

 מחנה ינובסקה

מצודת לבוב

לבוב

לבוב

 איוון פרנקו

דרוהוביץ - ביתו של ברונו שולץ

בוטשאטש - בית עגנון ברח. עגנון 5

 הוסיאטין - בית הכנסת לפני חורבנו

 וויזניץ - בית הכנסת הגדול

סדיגורה- בית הכנסת

קולומיאה - מוזיאון הביצים המצויירות  אוניברסיטת טשרנוביץ

צ

 ברונו שולץ

 ש.י. עגנון

 בית הכנסת הגדול  בהוסיאטין

 וויז'ניץ

 חסידות סדיגורה

 קולומאה

צ'רנוביץ'

צ'רנוביץ'

צרנוביץ - בית העלמין היהודי

 ויזניץ - מקום התבודדות וטבילת הבעשט בפלג הצרמוש במורדות הקרפטים

 סטארוזונס - בית העלמין היהודי

 צרנוביץ - בית החולים היהודי בעבר

קמינץ פודולסקי - הגשר על נהר הסמוטריץ

 טשרנוביץ - הרובע היהודי בעבר

 נהר הדנייסטר בדרך למוגילב פודולסקי

 מורדות הקרפטים - פלג של נהר הטשרמוש ליד ויזניץ

צ'רנוביץ'

מורדות הקרפטים

 סטרוז'ונס

 צ'רנוביץ'

 קמינץ פודולסקי

 צ'רנוביץ'

 נהר הדנייסטר

  פלג של נהר הצ'רמוש

שומילוב - קבר אחים לנרצחי טרנסניסטריה בשומילוב וקושרניצי

מוגילב פודולבקי - אנדרטה למגורשי טרנסניסטריה

מוגילב פודולסקי - לוח הנצחה למגורשים מתחנת האוטובוסים

מוגילב פודולסקי - המוזיאון היהודי להנצחתמגורשי טרנסניסטריה

 

מוגילב פודולסקי - נהר הדנייסטר בין אוטוקי ומוגילב פודולסקי

צרנוביץ - החזן יוסף שמידט בבית הכנסת הגדול לשעבר

צרנוביץ - אנדרטה לזכרו של פול צלאן

צרנוביץ - פארק שבשנקו

שומילוב

טרנסניסטריה

טרנסניסטריה - תחנת גירוש

טרנסניסטריה

מוגילב פודוסקי מול אטקי

 יוסף שמידט

פול צלאן

צ'רנוביץ'

 ברשד - בית הכנסת היום   ברשד - אנדרטה לניספים מברשד טרנסניסטריה

ברשד - בניין היודנרט בגטו

 

ברשאד - איזור הגטו

 אודסה - בית זאב זבוטינסקי

 אודסה - ציורי קיר בקטקומבות של הפרטיזנים אודסה - החלפת משמרות באנדרטת המלח האלמוני  אודסה - רוקמת התמונות

בית הכנסת בברשאד

טרנסניסטריה

גטו ברשאד

ברשאד

זאב זבוטינסקי

 קטקומבות

 אודסה

 אודסה