info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

רומניה

רומניה

 

בוקרשט - אנדרטה בבית העלמין היהודי הספרדי לזכר הנספים באוניה מפקורה

בוקרשט - האנדרטה לזכר הנספים באוניה סטרומה  בבית העלמין הספרדי

בוקרשט - בית כנסת קוראל 

בוקרשט - ארמון הפרלמט שבנה צאושסקו

 בוקרשט - האנדרטה לזכר הרוגי המהפיכה בוקרשט - להקת פולקלור

בוקרשט - הגנים הבוטניים

בוקרשט - פארק צישמיגיו

 

מפקורה

סטרומה

בית כנסת קוראל

 ניקולאה צ'אושסקו

     

 פארק צ'ישמיג'יו

 יאס ליד התיאטרון הלאומי- אנדרטת אברהם גולדפדן מייסד התיאטרון האידי

בוזאו - הטמפל

 בקאו - בית הכנסת של סוחרי התבואה  בוזאו - שוק הדבש

בוזאו - שוק הפרחים

בוזאו - אגם בפארק Crang

 באקאו - ספסלים בפארק

באקאו - בית הספר התיכון הרומני קתולי יוסף הקדוש

  אברהם גולדפדן

             

יאסי - קבר אחים לנטבחי פוגרום יאס בבית העלמין היהודי

   יאסי - בית הכנסת הגדול

 פודול אילואי ליד יאס - קבר אחים לניספים ברכבת המוות

פודול אילואי- בית העלמין היהודי

פודול אילואי - הרחוב מעל קבר האחים

יאס - משפחת צוענים חוגגת אירוסין בפארק קופו

יאס - בית מגורים צועני

יאס - פסלו של מיכאי אמינצו בפארק קופו

 פרעות יאסי

 בית הכנסת הגדול

 רכבת המוות

       

 מיכאי אמינצ'ו

יאסי - בית העלמין היהודי -חלקת קברי חיילים

בוטושני - הכניסה לבית העלמין היהודי

חרלאו - חלקת הרבנים בבית העלמין היהודי

חרלאו - בית הכנסת

יאס- ספריית האוניברסיטה

יאס -  עץ עתיק נתמך לבל יפול בפארק קופו

 

חרלאו - צימרים ליד מסעדת הדגים

חרלאו - מסעדת הדגים ליד האגם על כביש E58

סוצאבה - בית כנסת של חברת גמילות חסדים 

בוטושני - בית הכנסת הגדול

וולדני - בית עלמין יהודי על כביש E58 מערבית לסוצאבה 

 בוטושני - כיכר ה 1.12.1918

בוטושני - שחקני שש בש בפארק מיכאי אמנצו

בוצצאיה - מפעל סוכר לשעבר

 סאטול קולאסו - כפר הולדתו וקבורתו של טראיאן פופוביץ

 סאטול קולאסו - קברו של טראיאן פופוביץ

             

 טראיאן פופוביץ'

סוצאבה - אולם התפילה בבית הכנסת

רדאוץ - בית הכנסת הגדול

 סוצאבה - בית העלמין היהודי

סוצאבה - מצודת תחום המושב

סוצאבה - נהר סוצאבה

סוצאבה -האוניברסיטה על שם סטפן צל מארה

וורונט - מנזר

וורונט - ציורי קיר במנזר

     

 מערך בצורי סוצ'אבה

 

 נהר סוצאבה

 מנזר וורוט

 

רדאוץ - מה שנותר בתוך בית הכנסת הגדול והעזוב

סירט - בית הכנסת

 סירט - בית העלמין היהודי

  רדאוץ - שואבת המים ברחוב היהודי לשעבר  רדאוץ - ההיפודרום רדאוץ - שוק הפרחים רדאוץ - משפחת צוענים

ארבורה - בית איכרים בפרבר העיירה