info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פולין

פולין

 

לסקו - בית הכנסת

לסקו - קבר מנחם מנד אבי רבי נפתלי מרופשיץ

ליזאנסק - תפילתו של רבי אלימלך בתוך אוהל קברו

מורסקו אוקו - מבט אל האגם 

  קספרובי וירך - דרך ההרים המובילה לגבול פולין/סלובקיה

 

 מורסקו וירך דרומית לזקופנה - מסלול הליכה  מבצר מלבורק - מפקדי קרבות

 לסקו

 ר' נפתלי מרופשיץ

 ר' אלימלך מליז'אנסק

 מורסקי אוקו

 קספרובי ווירך

 

 מלבורק

שנייבה - אוהל קבר רבי הלברשטראם

רימנוב - בית הכנסת המשופץ

וומצנה - ציור קיר בבית הכנסת המשופץ

פירושקי - כיסונים ממולאים בבשר/כרוב/דובדבנים/גבינה/תרד 

 פשוורסק - תזמורת בכניסה למסעדה  פשמישל - מבט ממערכת הביצורים המקיפה את העיר  סדליסקה ליד פשמישל - איכרה יפהפיה עורמת ערימות קש
 ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם

 רימנוב

 וומצ'נה

 פירוגי - פירושקי

 

 מבצרי פשמישל

 סדליסקו

לנצוט - הבימה בבית הכנסת

וולודבה היום - נציגי שלוש הדתות בפתח בית הכנסת

וולודבה - ארון הקודש בבית הכנסת הגדול

פורבה שלזיה - קבר אחים לניספים בצעדת המוות   חלם - מופע בתוך מנהרות הגיר מתחת למרכז העיר  הרי הבסקידים - אגם מיידז  קזעמייז דולני - בלינצס מבצק פילו

 לנצוט

 

 וולודבה

צעדות המוות

 חלם

 

בלינצ'ס- חביתית

פלונסק - בית הולדתו של דוד בן גוריון

פלונסק - לוח הנצחה לדוד בן גוריון

שרפץ - בית הולדתו של הצייר אברהם נוימן

 שרפץ - בניין העיריה הישן, היום מוזיאון

 לנצוט - חתן וכלה בגן ארמון הגרף פוטוצקי  השוק באושוויינצים - אוכמניות, דובדבנים ואגרסט  סאנוק - ילד בסקנסן (המוזיאון הפתוח)

 דוד בן גוריון

 דוד בן גוריון

 אברהם נוימן

 שרפץ

 

 אגרסט

 

קרקוב - לוח זכרון על קיר ביתו של יהושע טהון

קרקוב - לוח זיכרון על בית הקפה ציגנריה

קרקוב - לוח זכרון בחזית ביתו של מרדכי גבירטיג

 קרקוב - כיכר הסוקניצה  קרקוב - האקדמיה לכריית ברזל ברחוב מיצקביץ

 וורשה - מוזיאון בית סובר הפאביאק

 וורשה - כיכר העיר העתיקה

 יהושע טהון

 קפה ציגנריה

 מרדכי גבירטיג

  כיכר הסוקניצה

 

 פאביאק

 וורשה

קרקוב - מפעל שינדלר בגטו

קרקוב - חומת גטו קרקוב בפודגוזה

מחנה פלשוב ליד קרקוב - העלייה לאנדרטה הכללית

 לודז הרדגאסט- תחנת כיכר השילוחים

 זקופנה - קבר הסופר הפולני קורנל מקושינסקי בבית העלמין  העתיק  זקופנה - גורל (איש ההרים) נגן הכינור  זקופנה - שוק הגבינות מחלב תאו

 אוסקר שינדלר

 גטו קרקוב

 פלשוב

 רדגאסט

 קורנל מיקושינסקי

 זקופנה

 
 בירקנאו - מבט מתוך המחנה אל שער הכניסה   בירקנאוי - טבלת הזכרון למרגלות האנדרטה הכללית  בירקנאו - שרידי קרמטורים 2, ירידה לחדר ההתפשטות

 אזור קטרזין - מתחם הבונקרים במאורת הזאב של היטלר

 גדנסק - אנדרטה לזכר המלחים לוחמי החופש ב 1972  מבצר קמינץ  שברשין - הצרצר המנגן סמל העיירה

 בירקנאו

 

 קרמטוריום 2

 מאורת הזאב

 גדנסק

 

 שברשין

 טרבלינקה - התייחדות ליד בור השריפה  בלזץ - לוח הזיכרון לניספים ממשלוח קולומיאה  סוביבור

 ידוובנה - אתר הזכרון ליהודים שנרצחו במקום

 קוזוובקה- מתחתנים בארמון זמויסקי  קוזוובקה - מאוהבים לנצח בארמון זמויסקי  קוזוובקה - שכיות חמדה בארמון זמויסקי

 טרבלינקה

 בלז'ץ

 סוביבור

ידוובנה 

   

קוזוובקה

 מידאנק - תנורי הקרמטוריום

 וורשה - הבונקר במילה 18

אושויינצים - מקום השכונה היהודית בעבר 

 טורון - מעגן השיט על הויסלה

 טורון - פסל האסטרונום קופרניקוס יליד טורון  טורון - בית הסהר במגדל המבצר  גרונוולד - אתר הקרבות 1410

 מידאנק

מרד גטו וורשה

 אושוויינצ'ים

 נהר הויסלה

 ניקולאוס קופרניקוס

 טורון

 גרונוולד

מרקובה - מקום הרצחם של חסידי אומות עולם משפחת אולמה

 מרקובה - משפחת אולמה

 לובלין - ישיבת חכמי לובלין

 קרוסנו - פרחים ברינק

 זמושץ - הרינק  זמושץ - פלטת זיכרון לילדי זמושץ

 גדנסק

 מרקובה

 משפחת אולמה

 ישיבת חכמי לובלין

 קרוסנו

 זמושץ

 ילדי זמושץ

 

 וורשה - קברו של לודוויג זמנהוף בבית העלמין היהודי

 שברשין - בית הכנסת  חלם - בית הכנסת בעבר

 דרום פולין - נהר הדונייץ

 זליפיה - אחד מבתי הכפר המצויירים  זליפיה - אחד מחדרי המוזיאון הקטן  צכאנוב - המבצר

לודוויג זמנהוף 

שברשין

 בית הכנסת בחלם

 נהר הדונייץ

 זליפיה

 זליפיה

 צ'כאנוב