info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

ש.י.עגנון

ש.י.עגנון


ש.י.עגנון


הסופר הנודע שמואל יוסף עגנון זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1966, נולד בעיירה בוצ'אץ' בגליציה המזרחית בשם שמואל יוסף צ'צ'קס. גליציה שזורה ברבים מסיפוריו של עגנון ודמותו של האזור ואנשיו, נצבעים בלשונו המיוחדת ובהומור דק ומפותל. בחלק מסיורנו, אנו הולכים בעקבותיו סיפוריו של עגנון ושם מבינים את שקשה להבין כשנמצאים במרחק, גם אם המרחק הוא של כמה דורות ומרחק פיזי.
אחד מספריו המיוחדים של עגנון "הכנסת כלה", מתאר את מצוקתו של ר' יודל החסיד במאה ה 19 כשהגיעה העת למצוא שידוך הגון לשלוש בנותיו. הוא חסר מזומנים ובאין מזומנים קשה לחתן בת אחת ולו יש שלוש בנות שהגיעו לפרקן. מה הוא עושה? בעצתו של הרב מאפטא יודל יוצא לדרך מעיירתו ברודי שבדרום ווהלין לעיירות גליציה המזרחית, הוא נודד מעיירה לעיירה כדי לאגור כסף ולמצוא שידוך. לאחר כמה שנים הוא מצליח, חוזר לברודי והחתונה המשולשת מתקיימת. בחתונה מופיע פייטן אחד או יותר (משורר עממי) השר ומספר לאורחים כנהוג אז, את עלילותיו ותלאותיו של ר' יודל חסיד עד שהוא משיא את בנותיו.  

מתוך שירת הפייטן ביום החתונה:

"נתחזקו ובאו
לכפר פידהוריץ
והקיפו כל הכפרים
בואכה זהוריץ.

נתאכסן ר' יודל
אצל מוכר החלב
הוי כמה הרפתקאות
עברו עליו.

שם מצא בהמה
בצורת אדם
ששבוה החיצונים
והוציאוה מידם.

כן פעל ועשה
גדולות ונפלאות
ומכל המקומות
הביאו לו מעות.

ושמו התחיל מקשקש
בפעמון של זהב
כסף מילא כיסיו
ולא דאג מן הרעב.

אדם יתהלך באנחתו
תשכון עליו עננה
 ואדוני ישלח עזרתו
פתאום תבוא רננה".

 סנוק בגליציה-  הפייטן משורר בחתונה