info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סיורים

סיורים


טרנסניסטריה - רומניה ואוקראינה קיץ 2010

סיור גדול לבוקרשט, יאסי, בוקובינה הדרומית, בוקובינה הצפונית וטרנסניסטריה

סיור קבוצתי לצרנוביץ וטרנסניסטריה 29.5.13 - 5.6.13

סיור שורשים בעקבות הגירוש לטרנסניסטריה

סיור שורשים משפחתי אוקטובר 2012

מסלול הסיור מותאם למסלול חייה ומשפחתה של אם המשפחה המורחבת, ותוכנן ע\\\\\\\`פ עדותה.

טרנסניסטריה - אוקראינה אוגוסט 2011

סיור שורשים עיירות צפון בוקובינה וטרנסניסטריה - 8 ימים ו 7 לילות

סיור שורשים משפחתי אפריל 2012

מסלול הסיור מותאם למסלול חייהם של אחות ואח בבוקובינה וטרנסניסטריה, ותוכנן על פי עדותה של האחות.

סיור שורשים לטרנסניסטריה יולי 2012

סיור לצפון בוקובינה וטרנסניסטריה

אוקראינה 2010

סיור לחבל ווהלין וגליציה המזרחית באוקראינה - 8 ימים ו 7 לילות

חצי האי קרים 2010

סיור בעקבות הקראים, הקרימצט`קים ומשפחות הצאר הרוסי

סיור שורשים ללבוב דרך וינה - יולי 2013

סיור ללבוב וסביבותיה ולוינה בירת הקיסרות האוסטרוהונגרית

סיור שורשים בברלין - יוני 2013

סיור שורשים משפחתי בעקבות משפ. ארט לברלין - גרמניה

סיור בעקבות יהודי גרמניה בעבר - ברלין וצפונה

סיור שורשים לברלין ולמדינות גרמניה מן המרכז צפונה

פולין 2010

סיור לצפון פולין קיץ 2010

סיור לטרנסניסטריה ספטמבר 2011

סיור לבוקובינה הצפונית, בסרביה בעבר וטרנסניסטריה

סיור קייב - צרנוביל - אודסה 2012

טיסת בוקר מהארץ לקייב. נערוך סיור פנורמי ברחובות העיר, נבקר במוזיאון המלחמה הגדולה, המוזיאון המקרוסקופי בלאברה, אתר מייסדי העיר, נצפה בפסל “אמא מולדת” המשקיף על פני כל העיר, הגעה

סיור לבוקובינה הצפונית וטרנסניסטריה יוני 2015

סיור שורשים לבוקובינה הצפונית וטרנסניסטריה

סיור שורשים ללבוב - וורשה 2015

לבוב וסביבותיה- בלז`ץ - וורשה